AKTIONER


Online Aktion mot Licensjakten på Lodjur 2021

Låt våra beslutsfattare veta vad DU tycker om lodjursjakten!

Revolution Rov kommer när licensjakten på Lo avslutas skicka in texten nedan till Naturvårdsverket och aktuella länsstyrelser om vad vi anser om saken.
Men nu ger vi även DIG chansen att framföra DIN åsikt i sakfrågan.
Allt som skrivs i diskussionstråden i eventet kommer sammanställas och skickas med, för att stärka vår text och påvisa folkets åsikter om lodjursjakt.

Vi förbehåller oss dock rätten att rensa bort jaktvänliga kommentarer eller annat vi inte kan ställa oss bakom.
Tänk också på att hålla en trevlig och saklig ton, något annat gör ingen nytta för lodjuren.

Vi skriver bara er åsikt/kommentar och inte era namn, om ni inte uttryckligen skriver att ni vill ha det med. Var då tydliga med om det ska vara för- och eller efternamn, initialer eller hur du vill ha det.

Så vad tycker du om de svenska lodjuren och licensjakt på de? Vad vill du få sagt till våra beslutsfattare? Skriv… ✍️

Vår text:
De Svenska Lodjuren är en rödlistad och skyddad kattdjursart som inte orsakar några större skador på tamdjur och ändå tog flertalet antalet länsstyrelser och politiker beslutet om ännu en licensjakt på lodjur i Sverige under Mars månad 2021.
Detta anser Revolution Rov felaktigt.

Under lång tid i vår historia har våra lodjur varit utsatta för mycket högt jakttryck i Sverige, vilket har lett till att de under vissa tider varit nära total utrotning. Räddningen har då varit att de blivit fridlysta och att jakten avtagit, vilket fått effekten att stammen långsamt återhämtat sig. Den genetiska variationen hos lodjur i Sverige är dessutom lägre än hos lodjur från tex Finland. Det kan bero på att den skandinaviska lodjursstammen under en lång tid har varit relativt isolerad från de större populationerna i öster.

Varför då bevilja skyddsjakt på lo, så fort de tangerat miniminivån i antal inom lokala områden av vårt land? Enligt de olika länsstyrelserna är ett starkt skäl till att licensjakt på lo genomförs att förbättra möjligheten för samexistens mellan lo och lokalbefolkning, samt att licensjakten ska bidra till att tätheten inte ska öka snabbare än vad som främjar denna samexistens…

Ni de beslutsfattande myndigheterna tillåter alltså jakt på ett utrotningshotat djur för att bibehålla allmänhetens acceptans inom lokala delar av vårt land för arten? Borde inte de nationella och internationella målen och åtagandena om att bevara och främja arten gå före att blidka en liten del av Sveriges befolkning?

I enlighet med 24 § i jaktförordningen tillfaller skinnen från licensjakten på lodjur jakträttsinnehavarna. Att de skjutna djuren inte tillfaller staten utan får behållas av jägarna utgör att denna jakt inte kan ses som något annat än en ren troféjakt, med såväl skinn som kranier som något åtråvärt för jägarna att sträva efter, vilket inte borde vara lagligt eller ens möjligt i Sverige idag.
Ett annat starkt vägande skäl till att licensjakten på lo är rent förkastlig är att parningstiden för lodjur börjar i slutet av februari och pågår under mars månad. Det är precis då licensjakten sker.
Det är inte tillåtet att störa djur under deras parningstid, enligt 4§ i artskyddsförordningen!

Vid tiden för licensjakten är även fjolårsungarna fortfarande beroende av sin mamma… och skjuts moderdjuren blir konsekvenserna av jakten att stammen kommer att minska än mer, än bara genom de djur som faktiskt skjuts, eftersom en del ungar då förlorar sin mamma och därför kommer att dö av svält.

Lodjuret är rödlistat eftersom bevarande statusen för lodjur inte är gynnsam. För de arter som omfattas av Art- och habitatdirektivet- och dit hör lodjur, gäller att EU:s medlemsstater är skyldiga att se till bevarandestatusen är gynnsam. Åtgärder som försvårar för lodjursstammen, såsom licensjakten, innebär att möjlighet till gynnsam bevarandestatus inte kan genomföras.

Svenska myndigheter måste sluta initiera licensjakt på utrotningshotade arter!

Till> Evenemanget

RR mot Lodjursjakten 2021

Online Demonstration 1-14 maj 2020

Höj näven med oss för våra rovdjur! ✊
Revolution Rov genomför under två veckor en online demonstration med start 1:a maj. För att delta, alltså höja din röst och demonstrera för rovdjurens rätt att leva och finnas för sin egen skull, så fota dig själv när du höjer näven. Eller om du vill vara lite mer anonym fota bara din höjda näve. Lägg sedan upp bilden här i eventet eller skicka den på meddelande till oss, så bifogar vi din röst med vår text nedan till berörda parter.

När online demonstrationen avslutats kommer den att skickas in till samtliga partiledare, regeringskansliet, miljö- och jordbruksutskottet, Naturvårdsverket, och deras chef för viltförvaltningsenheten.

Vad är det då vi demonstrerar för? Jo;
Rovdjuren spelar en viktig roll i den svenska naturen, i de ekologiska systemen, naturens maskineri. De har även andra viktiga roller för oss människor. Rovdjuren är vackra, spännande och lite mystiska. De är ovanliga – nyss var de nästan utrotade i vårt land. Rovdjuren står för det vilda, det vi inte kan styra. Det finns en frihetskänsla och styrka över rovdjuren som är nyttig för oss människor. I kulturen, i äventyret, i drömmen har rovdjuren en central roll. Men framför allt i deras naturliga miljö, i våra skogar och landskap.

Sedan forntiden betraktas tyvärr också rovdjuren som människans konkurrenter. Många rovdjur ansågs och ses fortfarande som farliga och de har mist stora delar av sina utbredningsområden då de jagas starkt av människor.
Flera av våra stora rovdjur är idag starkt hotade, på grund av att deras päls används för kläder eller som jakttrofé. Andra har jagats därför att de angripit människors husdjur.
Men naturens resurser är inte till för oss människor att bara bruka, eller utnyttja. Inga djur finns i naturen som prydnader, utan är integrerade i ytterst komplicerade ekologiska nätverk med andra organismer, berggrunden och klimat, med andra ord, det nätverk som utgör grunden för vår egen existens och välbefinnande. Att jaga rovdjuren är ingen rättighet, det är allt som oftast en hobby och ett fritidsintresse och det förutsätter vissa förkunskaper och anpassningar till vår natur och dess vilda invånare innan det görs.
Flera av våra svenska rovdjur är inte utrotningshotade i ett globalt perspektiv. Däremot har man lyckats utrota de inom stora delar av dess forna utbredningsområde. Därför bör man inte alltid ta beslut utifrån specifikt antal i delar av landet, utan se till ett vidare perspektiv om fortlevnad för arten i helhet. Samt ha ständig koll på deras DNA för att veta om de är genetiskt viktiga individer innan något som helst beslut om jakt tas.

Vi anser därför att det är dags att ni i samtliga beslut kring rovdjurens vara, eller inte vara alltid har med er och lever upp till riksdagens definition av miljökvalitetsmålet:
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Våra svenska rovdjur har utöver rätten att finnas för sin egen skull en viktig roll i naturen, för den biologiska mångfalden och för de ekosystem de ingår i. Vi är många som inser det och verkligen arbetar för att ha de kvar.
Så lyssna till vår demonstration!

Till> Evenemanget


Skriv på petitionen mot vargjakten 2021           https://www.thepetitionsite.com/sv/726/685/931/stoppa-vargjakten-i-sverige-2021/

Rovdjursmarschen 2019

Bildgalleri från marschen kommer och från fler Aktioner som varit.

Tyvärr har vi inte kunnat arrangera något liknande än på grund av Covid-19. När det blir Grönt ljus KÖR vi igen✊🐺🐻🐱🦅

Marsch i Protest mot licensjakten på Björn men självklart mot all rovdjursjakt

Peter Rylander höll ett härligt och starkt tal som hördes av många. Tack

Betyg: 1 av 5.

Ett flertal aktioner har kommit till sedan starten där Revolution har medvekat i. Rovdjursmarchen arrangerar vi varje år och personligt inlämnande till berörda myndigheter av de petitioner vi skrivit. vi skriver protester och artiklar i väntan på att föreningen kan ansöka om Talerätt.

Betyg: 1 av 5.

Sedan följde protesten mot Lodjurjakterna. 2019&2020 RondellKatterna

Betyg: 1 av 5.

Vi började med den sk. RONDELLVARGEN som kom till i protest mot licensjakten på varg vintern 2018.

Bilder från engagerade människor runt om i Sverige ställde ut sina hemmagjorda vargar i landets rondeller. I städerna och på landsbyggden. Tack alla som ställde upp och VI KÖR IGEN SNART!

🐺Vargtiken GRIMMA’s Plats. Vila i Frid🙏

Betyg: 1 av 5.
%d bloggare gillar detta: